1. Bc. Jan Müller
     Revitalizace areálu bývalého pivovaru v Buštěhradě
     Revitalization of the former brewery in Bustehrad

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Cikán
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem projektu je návrat společenského života do centra města, jako tomu bylo v období první republiky. V areálu je obnovena funkce výroby, nejedná se však o výrobu piva, nýbrž destilátu whisky. Nápoje, u něhož se zpracovávají shodné suroviny, a až do samotné destilace je proces výroby téměř totožný s výrobou piva. Objekty sladovny i hvozdu opět plní svůj původní účel, vložený novotvar v nejjižnější části varny je přidanou hodnotou, která tvoří schránku pro umístění destilačních kotlů, povyšujících výrobu na vznik exkluzivního produktu. Palírna však nezabírá celý objekt, dům má vyčleněny prostory pro kulturu, rekreaci a obchod. Oplývá tedy funkcemi, kterými náměstí kdysi disponovalo.
     2. Synopsis

      The aim of project is return of social life into city center, as it used to be in the First Czechoslovakia Republic era. Although there is production function restored, it is not beer production, but whisky. Whisky production uses same materials and process is very similar to beer production, expect final destination. Malt-house and Malt kiln are fulfilling its original purpose once again, inserted new object in the southernmost part of brewing house is added space, which provides area for distillation boilers. This will guarantee production of whisky with outstanding quality. However, distillery do not occupy whole object, there is a space reserved for culture, recreation and shops. This will fully restore use of square and return intended functionality into the area.
      
     1. Oponent

      Ing. arch. Jiří Hejda

     2. Soubory ke stažení

      1. Jan Müller - portfolio PDF 14 MB
      
      1. 01/14

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …