1. Bc. Jana Rotreklová
     Revitalizace dolní části Nového města v Liberci
     Revitalization of the lower part of the New town district in Liberec

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Cikán
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Urbanisticko - architektonický návrh revitalizuje zanedbanou městskou čtvrť pod ostrožnou Nového města v Liberci. Narušená urbanistická struktura je dotvořena bez ztráty charakteru a měřítka. Stávající vazby na historické jádro města jsou posíleny, nové vznikají. Důležitými uzly území se stává znovu definované Papírové náměstí s budovou galerie, nové komunitní centrum a přilehlé náměstí s upraveným vstupem do libereckého podzemí. Jižní svahy ostrožny jsou zpřístupněny jako parkové terasy s výhledem na město a Ještěd. V navržené struktuře vznikají nová zákoutí, plácky, pěší propojení. Bytové domy poskytují kromě bydlení i komerčně využitelný parter. Nový typ bloku střídá hmoty domů s prostory polosoukromých dvorů, poskytuje tedy dostatek volného prostoru a výhledů a zároveň zajišťuje dostatečnou hustotu lidí a dějů.

     2. Synopsis

      Urban planning and architekctural design revitalizes a neglected urban district under the hill of New town in Liberec. Disrupted urban structure is completed without losing its character and scale. Existing relations to the historical centre of the city are strengthened, new ones emerge. Papírové square with the gallery located in a former factory building and a new community center become important junctions of the territory. Terraces on southern slopes provide place to rest as well as view over the city and Ještěd mountain. New secluded places, small squares and pedestrian connections emerge in the structure. Apartment buildings provide, in addition to housing, enough space for small shops and offices on the ground floor. New blocks alternate mass of the houses with areas of semi-private courts and thus provide a plenty of free space and views, while ensuring sufficient density of people and events.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Petr Malinský

     2. Soubory ke stažení

      1. Jana Rotreklová - portfolio PDF 8 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …