1. Ing. Kamil Bednařík
     Bytový dům Vysoká cesta
     Apartment Building Vysoká Cesta

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Rothbauer
     1. Anotace

      Navržený objekt je bytový dům se šesti byty nacházející se na nároží ulic Vysoká cesta a V Podhájí. 

      Vysoká cesta tvoří rozhraní mezi vilovou zástavbou typickou pro svažitou část Podolí a blokovou zástavbou tamějšího nábřeží. Samotná ulice je spíše stezkou pro pěší, která má díky současné zástavbě, velké míře zazelenění a těsné vazbě na přírodní památku Branické skály velmi klidný až romantický charakter, což vytváří ideální podmínky pro malý bytový objekt.

      Výchozí hmotou definující formu navrženého domu je stávající kamenná zeď, jež tvoří nároží ulic a promítá se do vyšších podlaží v podobě odstupňovaných teras. Svažitý pozemek umožňuje většině bytů přímý vstup na terasovité zahrady, přecházející v Branické skály. Svým charakterem dům navazuje na typickou zástavbu Vysoké cesty.  V návrhu dispozic jednotlivých bytů je kladen důraz na společný prostor, který je vždy provázaný s venkovní plochou – terasou a zahradou.

     2. Synopsis

      The proposed house is an apartment building with six apartments situated at the corner of the streets Vysoká cesta and V Podhájí.

      Vysoká cesta makes a borderline between villa block typical for sloping ground of Podolí and buildings on its waterfront. The street alone is rather a pedestrian path which thanks to the existing buildings, plenty of lawn and planting and closeness to a natural monument called Branické skály has a very calm and romantic character and therefore creates ideal conditions for a small apartment building.

      The basic element defining a form of the proposed house is an actual rock-built wall which makes the corner of the streets and is reflected in cascade terraces of higher floors. The steep land  allows most of apartments have their own access to terraced gardens open into Branické skály. By its character the house follows typical buildings of Vysoká cesta. The disposition of each apartement are designed to work up a collective space in any case accompanied by an exterior – the teracce and garden.      

      
     1. Oponent

      ing. arch. Pavel Sýs
      
     1. Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …