1. Magdaléna Šteflová
     Galerie současného umění - 150m Hradčanská
     Gallery of Contemporary Art - 150m Hradčanská

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Císler
     1. Anotace

      Galerie leží na pomezí čtyř pražských částí - Dejvic, Letné, Bubenče a Hradčan. Galerie současného umění je jedním ze tří objektů navrženém na pozemku. Umístěna je na velmi frekventovaném místě, na dopravní tepně, u tramvajové zastávky a výstupu z metra Hradčanská a  poblíž železniční stanice. Galerie je určena pro krátkodobé výstavy. V objektu je kavárna. Fasáda je navržena z pohledových světlých železobetonových panelů, některé jsou perforované.

     2. Synopsis

      Gallery is located on the border of four Pragues area - Dejvice, Letná, Bubeneč a Hradčany. Gallery of contemporary art is one of the three buildigns design on plot. It‘s located on very busy thoroughfare, close by tram stop and metro exit Hradčanská a  near railway station. The gallery is intended for temporary exhibitions. There is a cafe. The facade is designed of light direct-finish concrete panels, some of which are perforated.

      
     1. Oponent

      Ing. Arch. Michal Schwarz

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio Šteflová PDF 6 MB
      
     1. Obrazová dokumentace

      1. Vizualizace

      Vizualizace

      

    
    


Please wait …