1. Petr Pokrupa
     MEDIATÉKA SE ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLOU, ŽELEZNÝ BROD
     MEDIATHEQUE WITH BASIC SCHOOL OF ART, ŽELEZNÝ BROD

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Tématem bakalářské práce je novostavba veřejné budovy mediatéky v Železném Brodě. Mediatéka je multimediální knihovna a studovna s rozličným fondem knih všech žánrů. V prostorách mediatéky se nalézá rovněž kavárna s posezením a přednáškový sál se šatnou. Druhou náplní funkce objektu je základní umělecká škola s třídami pro hudební a výtvarnou výchovu. V návrhu je zohledněno určení objektu pro širokou veřejnost. Budova tak slouží jako veřejné kulturní středisko odpočinku, studia a zábavy. Řešený objekt se nachází v původně průmyslové oblasti města Železného Brodu - Poříč.

     2. Synopsis

      The topic of the bachelor thesis is a new public building for city mediatheque in Železný Brod. Mediatheque is multimedial library and study hall with various kinds of books of all genres. In the spaces of mediatheque we could also find café and lecture hall with cloakroom. Second purpose of this building is basic school of art with classes for music and art. In project is reflected that this building is intended for general public. This object would be used as a center of culture, rest and fun. The object solved in the BT is situated in originally industrial part of the city Železný Brod known as Poříč.

      
     1. Oponent

      Ing. Arch. Jan Drahozal

     2. Soubory ke stažení

      1. pokrupapetr_portfolio.pdf PDF 14 MB
      
     1. Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …