1. Anežka Karásková
     Domov pro seniory s komunitním centrem, Železný Brod
     Home for elderly with community center, Zelezny Brod

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Řešeným objektem je novostavba domova pro seniory v Železném Brodě. Budova slouží nejen pro ubytování, ale také jako komunitní centrum zaměřené na seniory, péči o ně, jejich vzdělávání a udržování sociálních vazeb.

     2. Synopsis

      Designed building is newly built home for the elderly in Zelezny Brod. The building is used not only for accommodation but also as a community center focused on care for seniors, their education, and maintaining social ties.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Tomáš Vích

     2. Soubory ke stažení

      1. karaskovaanezka_portfolio PDF 18 MB
      
      1. 01/04

      Obrazová dokumentace

      1. vizualizace
      2. vizualizace 2
      3. situace
      4. půdorysy, řezy, pohledy

      vizualizace

      

    
    


Please wait …