1. Marcela Höferová
     Dostavba proluky v Jáchymově - hotel
     Completion of vacant site in Jáchymov - hotel

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Hotel se nachází v Mathesiově ulici v Jáchymově. Vzhledem k umístění objektu v památkové zóně bylo snahou harmonicky začleněnit hmoty do stávající zástavby, ale současně zachovat novodobý vzhled budovy. Hlavní ideou je oživit méně navštěvovanou horní část města a přitáhnout návštěvníky nejen do hotelu, ale i do doplňkových provozů restaurace a sauny.

     2. Synopsis

      The hotel is situated in the street Mathesiova in Jáchymov. According to placing the building in a conservation area, the intention was to integrate harmonically the new volumes into the current surroundings, but also to keep the contemporary design of the building. The main idea is to revive the not much visited upper part of the town and attract the visitors not only to the hotel, but also to additional facilities - restaurant and sauna.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Olga Kantová

     2. Soubory ke stažení

      1. HoferovaMarcela_portfolio PDF 18 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …