1. Jiří Kašpar
     Bydlení v centru

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Lábus
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Bytový dům s pronajímatelným parterem v proluce u křižovatky ulic Kozí a U Milosrdných. Na Františku, Praha 1, Staré město. Budova hmotově členěna na dvě podobné, vzájemně posunuté sekce. 5 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Na každém ze čtyř obytných podlaží 4 byty. Obsluhováno dvouramenným schodištěm a výtahem. Zastřešeno plochou střechou. Parkování řešeno systémem dvoupatrových zakladačů. V podzemním podlaží technické zázemí. Zpracováno jako dokumentace stavebního povolení.

     2. Synopsis

      This is block of flats with leasable spaces on Frantisek site. It is situated near crossroad Kozí street and U Milosrdných street.  The building consist from two similar shifted volumes (sections). There is 5 floors and one basement. Each floor have 4 flats. There are a two double staircase and two elevators. Sheltered by flat roof. Parking for cars is in woehr park system. In basement are cellars and technical rooms. It is written as documentation for building permit.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Martin Feistner

     2. Soubory ke stažení

      1. První část portfolia PDF 8 MB
      2. Druhá část portfolia PDF 19 MB
      
      1. 01/02

      Obrazová dokumentace

      1. Pohled z Letné
      2. Pohled z ulice U Milosrdných

      Pohled z Letné

      

    
    


Please wait …