1. Ing. Tomáš Choděra

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Lábus
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Cílem bakalářské práce bylo návrhnout městský dům s obytnou funkcí, obchodním parterem a parkováním na Starém městě v Praze v nárožní proluce mezi ulicemi Kozí - U Milosrdných a dále realizace výkresové dokumentace blízké stavebnímu povolení.

      Byl navrhnut bytový dům monolitické železobetonové konstrukce celkem se 17 byty a obytnou plochou převážně nad sto metrů čtverečních. Obchodní parter je otočen směrem do ulice U Milosrdných a z opačné strany je navrhnuto parkování pomocí parkovacího automatu.

      Výkresová dokumentace je rozdělena do části A - Pozemní stavitelství, části B - Statika, části C - Technické zařízení budov, části D - Požárně bezpečnostní řešení stavby, části E – Realizace staveb a části F - Interiér.

     2. Synopsis

      Aim of this bachelor work was to design townhouse residential use in the Old Town in Prague in a corner vacant between the streets Kozí – U Milosrdných and the implementation of documentation near building permit.

      It was designed residential building monolithic reinforced concrete structure with a total of 17 apartments and living area largely over one hundred square meters. Business parter is turned towards the street U Milosrdných and the other side is designed with parking parking lift.

      The drawings are divided into Part A - Civil Engineering, Part B - Statics, Part C - building services, part D - Fire safety design of buildings, Part E - Constructing work activities and the F - Interior.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Per Brzobohatý

     2. Soubory ke stažení

      1. choderatomas_portfolio PDF 12 MB
      
      1. 01/11

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …