1. Filip Foglar
     Nová scéna Divadla na Vinohradech
     The New Stage of the Theatre na Vinohradech

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Koucký
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Přístavba Nové scény je formována jako ukončení hmoty divadla při zachování všech uličních linií. Vklíněná kostka sálu jako jediná přesahuje, čímž akcentuje svůj význam a přísnou symetrii celého objektu. Cílem návrhu Nové scény je maximální ohleduplnost k secesní budově, jejímu půdorysnému schématu i fasádě, a soulad několika divadelních provozů více jevišť. Black box, víceúčelová scéna pro nejen moderní divadlo, nabízí řadu variant uspořádání hlediště. Přirozenou kulisu během představení může díky prosklení sálu tvořit ulice a živoucí velkoměsto nebo samotná historická fasáda, kterou mohou herci procházet. Díky multimediálnímu plášti, displeji symbolizujícímu oponu 21. století, budova láká návštěvníky k překročení prahu divadelního světa.

     2. Synopsis

      An additional building of the  New Stage is composed as a completion of the existing theatre volume, whereas all the street lines are preserved. As the only one, the wedged cube of the hall goes beyong them, which indicates its importance and a symetry of the whole building complex. The aim of the design is to utmost considerate the secession building, its layout constellation and the facade, as well as to keep the coincidence of multiple theatre operations of more stages. The Black box, multifunctional stage designed not only for the experimental and modern performances, provides plenty of choices of the stage and auditorium adjustment. During the performances, thanks to the glassed-in wall of the auditorium, a real scenery can be formed by the adjacent street and lifelike city itself, and in addition, the historical facade can be permeable both for the actors and spectators. Thanks to the designed multimedia front elevation, a display resembling the curtain of the 21st century, the building itself invites visitors to step over the threshold of the spectacular world.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Akad. arch. Libor Kábrt

     2. Soubory ke stažení

      1. foglarfilip_portfolio PDF 18 MB
      
      1. 01/22

      Obrazová dokumentace

      1. vizualizace
      2. situace
      3. koncept
      4. proměny budovy, opona 21. století
      5. interiér Black boxu
      6. půdorys 2.PP
      7. půdorys 1.PP
      8. půdorys 1.NP
      9. půdorys 2.NP
      10. půdorys 3.NP
      11. půdorys 4.NP
      12. půdorys 5.NP
      13. řez podélný
      14. řešení propojení v atriu
      15. TZB 1.NP
      16. TZB 2.NP
      17. TZB 5.NP

      vizualizace

      

    
    


Please wait …