1. Veronika Vítková
     Dům pro děti a mladistvé
     Home for children and youth

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     1. Anotace

      Projekt Domu pro děti a mladistvé je snahou vytvořit ucelený soubor určený dětem s mentálním či kombinovaným postižením. Jeho součástí jsou obytné domky i prostory pro terapie a společenské dění. Důraz je kladen na oddělení obytné funkce a ostatních služeb do různých budov.

      Návrh je situován do lokality Radebeulu nedaleko drážďan. Pozemek je součástí rozsálých vinic a vytváří tak příjemné prostředí pro bydlení a relaxaci. Rodinné domky jsou situovány na svažitou část pozemku a slouží pro bydlení menších skupin dětí a jejich asistentů. Hlavním cílem projektu je poskytnout dětem potřebné zázemí a umožnit jim život, jaký by měly v normální rodině.

     2. Synopsis

      The building is located in Radebeul, Germany. The house i situated on a sloping plot, surrounded by vineyards. There is a residential home for children and youth with mental or combined disability and their assistants. The main ide of the project is to create environment enabling the way of life similar to life in common family.

      
     1. Oponent

      Ing. Vratislav Jílek

     2. Soubory ke stažení

      1. vitkovaveronika_portfolio PDF 14 MB
      
     1. Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …