1. Michal Profant
     Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy
     Community center and nursery school Konětopy

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy

      Navržený objekt spojuje tři rozdílné funkce – mateřská škola, bydlení pro seniory a komerční prostor. Dům reaguje na své okolí pomocí hmotového členění a umístění do struktury menší obce. Objekt je členěn na tři hmoty, které jsou materiálově rozlišeny. Bydlení pro seniory má nabídnout klid a soukromí, ale i poskytnout kontakt se svým okolím. Dispozice objektu je navržena pro velkorysé, avšak funkční a účelné využití celého objektu.

     2. Synopsis

      Community center and nursery school Konětopy

      The designed building combines three different functions – nursery school, senior housing and commercial space. The house responds to its surroundings using volume articulation and location into the structure of the small village. The building is divided into three volumes, that are materially distinguished. The senior housing has to offer peace and privacy, but also provide contact with its surroundings. The layout of the building is designed to generous, however functional and efficient use of the entire building.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Roman Brotánek

     2. Soubory ke stažení

      1. profantmichal_portfolio PDF 19 MB
      
     1. Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …