1. Barbora Medová
     Hotel Zapova ulice
     Hotel Zapova street

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Předmětem práce je návrh hotelu v Zapově ulici na Smíchově - Praha 5. Stavba je umístěna na rozhraní mezi blokovou zástavbou Smíchova a vilovou zástavbou Hřebenky. Vytváří přechodový stupeň mezi oběma přístupy. Objekt je zasazen příkrého svahu, je navržen jako terasovitý. Jeho tvar respektuje přirozené linie svahu.

     2. Synopsis

      The designed building is a hotel in Zapova street, Smíchov - Prague 5. The building is situated at the edge of block development of Smíchov and residential development of Hřebenka. The building is set in a slope. The hotel is designed as a terraced building. The shape of the structure respects nature linies of the slope.

      
     1. Oponent

      Ing. Arch. Jan Mužík

     2. Soubory ke stažení

      1. MedováBarbora_studie PDF 16 MB
      2. MedováBarbora_bakalářská práce PDF 19 MB
      
      1. 01/04

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …