1. Bc. Barbora Fraňková
     Návrh koncepce obnovy Masarykova náměstí v Jihlavě, návrh změny zastavění souboru domů Krecl - Špalíček.
     Conceptual proposal of a renewal of Masaryk Square in Jihlava, proposal of a new group of houses called Krecl – Špalíček.

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Cikán
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Jedinečnost Masarykova náměstí spočívá v působivé rozloze a koncentraci historických vrstev. Výjimkou ve struktuře je centrálně umístěný blok - dříve pozdně gotický soubor domů Krecl, dnes obchodní dům Prior, nevhodný a nefunkční. Předmětem diplomové práce je návrh nového souboru měšťanských domů na jeho místě. Hlavním cílem je v historickém kontextu města zesílit intenzitu obrazu místa tak, aby náměstí neztratilo svoji funkci místa setkávání, obchodu, obytnosti a reprezentace kulturní úrovně společenství obyvatel Jihlavy.

     2. Synopsis

      The uniqueness of Masaryk Square is impressive in size and concentration of historical layers. Exception in the structure is a centrally located block – in the past the late Gothic group of buildings called Krecl - nowadays store Prior, the inappropriate and not working object. The subject of this diploma project is a design of a new group of houses. The main purpose is to increase an intensity of the cityscape in historical context of the city so that the square would not have to give up its function of the place of meetings, business, habitability and representation of the cultural level of Jihlava residents community.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Petr Malinský

     2. Soubory ke stažení

      1. Barbora Fraňková - portfolio PDF 20 MB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …