1. bc. Sergey Petukhov
     Komunitní centrum – dům kulturních a socialních služeb
     Community center - the center of cultural and social services

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem práce bylo navrhnout komunitní centrum – dům kulturních a socialních služeb pro obyvatele nově navrhovaného bytového komplexu a okolí v rámci přestavby areálu Smíchovského pivovaru. Stavba by měla uspokojovat kulturní, společenské a sportovní potřeby obyvatel dané části centra Prahy. Parter kulturního centra měl by komerční využití (kavárna a obchody). Stavba se nachází na plochém pozemku v blízkosti Vltavy. Objekt je pětipodlažní. Celé centrum se skládá ze tří základních hmot. Veškeré nově navrhované hmoty staveb mají navazovat na stávající zástavbu v severní části bloku a výtváří uzavřený čtyřhranný tvar s malým náměstím. 
     2. Synopsis

      The aim of the project is to design the community center - the center of cultural and social services for residents of the new-proposed apartment complex and the surrounding neighborhood at the area of Smichov brewery. The building should include cultural, sporting and social functions for Smichov district inhabitants. The cultural center lobby should be organized for commercial use. The building is located in the flat area near the river and has five floors. The center consists of three basic geometric shapes. All proposed buildings should have the same height as nearby buildings and create a closed shape with a small square inside.
      
     1. Oponent

      Akad. arch. Tomáš Turek

      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …