1. Bc. Kateřina Kosová
     Výšková stavba pro Prahu (ve Vysočanech)
     High-rise building in Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Koucký
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem diplomního projektu bylo vytvořit multifunkční výškovou stavbu situovanou do transformované lokality území Vysočan. Návrh vychází z požadavků jak na bydlení, tak na administrativně obchodní činnosti.

      Podkladem práce byla analýza třetího rozměru města (vývoje a současného stavu) a jejího zpracování jako úvodu do problematiky stavění výškových staveb.

     2. Synopsis

      As an aim of the diploma project has been set a design of a high-rise building, situated in the transformed area belonging to Vysočany.

      The project is based on life-, business and administrative requirements.

      Another basis of the projected building became a previous analysis of the third dimension of the city (not only the evolution, but also the status of it) and its elaboration as an introduction to high-rise building issue.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Jiří Opočenský

      
      1. 01/14

      Obrazová dokumentace

      1. celkový nadhled
      2. situace
      3. skica
      4. pohled z náměstí
      5. lobby
      6. administrativa
      7. střešní zahrada
      8. relaxační centrum
      9. penthouse
      10. ptačí pohled
      11. průhled třídou
      12. penthouse nadhled
      13. vstup_administrativa
      14. střešní zahrada

      celkový nadhled

      

    
    


Please wait …