1. Bc. Eliška Slámová
     Konverze železničních brownfields - Vršovické nádraží
     Conversion of railway brownfields - Vršovická railway station

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Koucký
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      KONVERZE ŽELEZNIČNÍCH BROWNFIELDS/ VRŠOVICKÉ NÁDRAŽÍ

      Diplomní projekt se zabývá možností dostavby dnešního Vršovického nádraží, jehož plochy jsou v dnešní době pro svůj účel naddimenzované. Studie řeší využitelnost území, napojení na městskou strukturu, konverzi železničních budov a doplnění stávající struktury města.

      Prostorové nároky železnice od dob jejího vzniku výrazně zeštíhlily. Fenomén nádraží však svůj městotvorný význam neztratil. Urbanistická studie chce na přikladu Vršovického nádraží ukázat způsob transformace, která vytváří nové městské hodnoty a možnosti bydlení na hraně mezi vlakovými kolejemi a městem.

     2. Synopsis

      Diploma project is presenting possibilities of today's completion of Vršovické station, whose surfaces are oversized for its purpose. The project deals with utility area, connection to the urban structure, conversion of railway buildings and additions to existing structures.

      Area for railroad dont need to be that big as were during the steam period. But the phenomenon of railway station haven't lost the importance. Urban study wants to present on example of Vršovické station type of transformation that creates new urban values and new housing options on the edge of the train tracks and the city

      
     1. Oponentka

      Ing. arch. Veronika Sávová

     2. Kniha o projektu

      1. úvod do problematiky vlakových nádraží PDF 16 MB
      2. analýzy území PDF 19 MB
      3. návrh PDF 10 MB
      
      1. 01/04

      vizualizace

      1. pohled na Vršovice
      2. nové domy
      3. iniciační domy
      4. Nuselské schody

      nové domy

      

    
    


Please wait …