1. Bc. Marie Janíčková
     Konverze železničních brownfields – kontinuální liniový park Vršovice
     Conversion of railway brownfields – kontinual linear park Vršovice

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Koucký
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Konverze železničních brownfields – kontinuální liniový park Vršovice

      Diplomová práce analyzuje pražské artikulované zelené plochy a na základě této analýzy určuje místo pro nový park. Využívá principu zeštíhlení prostorových nároků železnice, v místech, kde není již využívána. Práce sestává z analýzy současného stavu, návrhu soustavy veřejných prostor v řešeném území a návrhu liniového parku Vršovice.

     2. Conversion of railway brownfields – kontinual linear park Vršovice

      The master thesis deals with analysis of Prague system of articulated green spaces and subsequent selection of new park location based on its results. It utilizes principle of downsizing the space requirements of disused railway lines. The study covers three related topics: analysis of current situation, draft of public space layout in analyzed area, and project of linear park in Vršovice district.

      
     1. Oponent

      Ing. Milena Nováková

     2. Soubory ke stažení

      1. brozura_cast1_janickova PDF 19 MB
      2. brozura_cast2_janickova PDF 17 MB
      3. brozura_cast3_janickova PDF 9 MB
      
      1. 01/21

      Obrazová dokumentace

      1. zelené plochy Prahy
      2. analýza "zelené" Prahy
      3. transformační plochy a lokace nového parku
      4. situace
      5. pohled z Nuselských schodů
      6. pohled z ulice Bělehradská na Vinohrady
      7. Otakarova
      8. revitalizace potoka Botiče
      9. břicho parku - bosket ve zpevněné ploše
      10. přírodní část - pobytový trávník u náměstí
      11. cesta za tržnicí
      12. druhé náměstí s rozhlednou
      13. směrem od Bohdalce
      14. venkovní galerie pod bohdaleckým kopcem
      15. řez b-b
      16. rez a-a
      17. sadové úpravy - situace
      18. povrchy - situace
      19. mobiliář - situace
      20. materiály detail - řez
      21. materiály detail - řez

      zelené plochy Prahy

      

    
    


Please wait …