1. Bc. Martin Kvita
     Návrh nové budovy městského úřadu Prahy 5 na Smíchově
     New City Hall of Prague 5 in Smíchov

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem bylo vytvořit radnici, jež by soustřeďovala všechny samosprávné části, jež jsou dnes rozděleny do několika objektů v okolí. Pozemek pro stavbu se nachází v místě dnešního autobusového nádraží Na Knížecí. Součástí projektu bylo také pojednání veřejného prostoru kolem radnice. Forma budovy vychází z důležitých směrů v území a dále je inspirována principem jádra a obalu.

     2. Synopsis

      The aim of the diploma project was to create a new city hall building of Prague 5, which will include all parts of municipal authority, that are separated in several buildings these days. Site for a new city hall is located in the place of today's bus station Na Knížecí. The part of the project is also to design a public space around the city hall. The form of the building is based on the important directions in surrounding area and  also on the idea of core and jacket.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Daneš Dvořák

     2. Soubory ke stažení

      1. Martin Kvit - portfolio PDF 17 MB
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      1. vizualizace atria
      2. perspektivní pohled
      3. nadhedová perspektiva
      4. zákres do panoramatu Smíchova
      5. pohled
      6. pohled
      7. pohled
      8. situace
      9. urbanistický pohled
      10. urbanistický pohled

      vizualizace atria

      

    
    


Please wait …