1. Bc. Michaela Štindlová
     Pražský koncertní dům
     Prag concert hall

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15115 Ústav interiéru a výstavnictví
     Ateliér
     Ateliér Soukenka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem mé diplomové práce je návrh nového Pražského  koncertního domu na místě bývalého nádraží Těšnov –Praha 8. Stavba koncertního domu zvětšuje rádius významných kulturních staveb v centru Prahy a propojuje historické centrum s novou výstavbou v průmyslovém Karlíně.

       

     2. Synopsis

      The aim of my thesis is the design of the new Prague concert house at the former station Těšnov-Prague 8. Building the concert house increases the radius of important cultural buildings in the city center and connects the historic center with new construction in the industrial Karlin.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Oleg Haman

     2. Soubory ke stažení

      1. Michaela Štindlová - portfolio PDF 6 MB
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      1. Exteriér
      2. Exteriér
      3. Exteriér
      4. Interiér
      5. Interiér

      Exteriér

      

    
    


Please wait …