1. Bc. Šimon Steklík
     Pražské centrum architektury
     Prague Centre of Architecture

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Stempel & Beneš
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce se zabývá návrhem Pražského centra architektury, jehož úkolem je dokumentovat a prezentovat veškerou významnou stavební činnost v Praze. Projekt je umístěn do proluky v ulici Na Poříčí č.p. 48.

     2. Synopsis

      This master thesis deals with the design of the Prague Centre of Architecture, which aims to document and present all significant contributions to the built environment in Prague. The building is situated on a vacant lot in Na Poříčí street n.48.

      
     1. Oponent

      doc. ing. arch. akad. arch. Milan Hon

     2. Soubory ke stažení

      1. Šimon Steklík - portfolio PDF 16 MB
      
      1. 01/08

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …