1. Bc. Karel Hašek
     Azylový dům pro matky s dětmi a nízkoprahové centrum, Sinkulova ulice
     Shelter for mothers with children and drop-in center, Sinkulova street

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Posláním azylového domu je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je k návratu k běžnému způsobu života. Hlavním programem projektu je dočastné ubytování pro ženy, muže nebo jiné rodinné příslušníky s dětmi, poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů a psycho-sociální terapie, výchovné, vzdělávací a aktivační služby, nízkoprahový klub pro děti a mládež, dobročinný obchod, charitativní šatník.

     2. Synopsis

        My task was to desing Reception and Low Treshold Centre in Sinkulova street, Praha-Podoli.There are Museum of Water Supply and Waterworks Podolí nearby.The building is set into a steep hillside below Vysehrad and terminates the block of buildings in front of Podolské schody. The design is focused on placement of the building into the hillside, the block of buildings surrounding and creating a safe space for people in difficult living situations.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Soubory ke stažení

      1. Karel Hašek - portfolio PDF 15 MB
      
      1. 01/15

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …