1. Bc. Jan Blažej
     Azylový dům pro rodiče s dětmi a nízkoprahové centrum
     Reception centre for parents with children and drop in centre

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Posláním azylového domu je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je k návratu k běžnému způsobu života. Hlavním programem projektu je dočastné ubytování pro ženy, muže nebo jiné rodinné příslušníky s dětmi, poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů a psycho-sociální terapie, výchovné, vzdělávací a aktivační služby, nízkoprahový klub pro děti a mládež, dobročinný obchod, charitativní šatník.

     2. Synopsis

      The mission of the reception centre is to enable people in difficult social situation (which is usually connected with loss of home) to keep place in common society and to support comebackto the regular lifestyle. Main programme of the project is temporary accomodation for women, men or another family members with children in difficult family situations, consultancy, help in pushing rights, interests and psychosocialogical therapy, educational and activating services, low treshold club for  children and youth, charitable shop, charitable wardrobe.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Soubory ke stažení

      1. Jan Blažej - portfolio PDF 16 MB
      
      1. 01/14

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …