1. Bc. Lucie Tošenovská
     Azylový dům pro rodiče s dětmi, Sinkulova, Praha 4
     Reception centre for parents with children, Sinkulova, Praha 4

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

        Zadáním mé diplomové práce bylo navrhnout Azylový dům a nízkoprahové centrum v Sinkolově ulici, Praha – Podolí. V blízkosti se nachází muzeum vodárenství a vodárna Podolí. Stavba je zasazena do prudkého svahu pod Vyšehradem a ukončuje blokovou zástavbu před Podolskými schody. Návrh je zaměřen na zasazení stavby do terénu, blokové okolní zástavby a vytvoření bezpečného prostoru pro lidi v těžké životní situaci.

     2. Synopsis

        My task was to desing Reception and Low Treshold Centre in Sinkulova street, Praha-Podoli.There are Museum of Water Supply and Waterworks Podolí nearby.The building is set into a steep hillside below Vysehrad and terminates the block of buildings in front of Podolské schody.  The design is focused on placement of the building into the hillside, the block of buildings surrounding and creating a safe space for people in difficult living situations.

      
      1. 01/21

      Obrazová dokumentace

      1. Vizualizace 4
      2. Vizualizace 6
      3. Vizualizace 7

      Vizualizace 4

      

    
    


Please wait …