1. Michal Rydlo
     Racketlonové centrum
     Racketlon centre

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Halíř - hostující architekt
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Sportovní hala se nachází na ostrově Štvanice na místě bývalého zimního stadionu, proto je jejím cílem poskytnout kvalitní náplň tomuto prostředí. Hala funkčně doplňuje tenisový areál o další raketové sporty. To z haly činí nejen ideální místo pro racketlon, ale i pro jeho jednotlivé disciplíny (squash, stolní tenis, badminton), které se poslední dobou stávají stále více populárními. Objekt zároveň slouží jako místo opočinku a občerstvení i pro ostatní návštěvníky ostrova. Snaží se proto zachovat kontakt s ostrovem a přírodním prostředím Vltavy. To zajišťují plně prosklené podélné stěny, které navozují pocit interiéru propojeného s vnějším prostředím.

     2. Synopsis

      The sports hall is situated on Štvanice island on the place of a former ice rink. That's why its aim is to provide this place with a fine content. The hall functionally supplement the tennis compound with another racket sports. This makes the hall not only an ideal place for racketlon, but also for its single disciplines (squash, table tennis, badminton), which are recently more and more popular. The object also serves visitors of the island as a place for rest and refreshment. So it tries to preserve the contact with the island and the environment of Vltava. That's arranged by completely glazed walls, which induce the feeling of the interior connected with the outer space.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Eduard Cífka

     2. Soubory ke stažení

      1. Portfolio PDF 19 MB
      
      1. 01/13

      Obrazová dokumentace

      1. Vizualizace
      2. Vizualizace
      3. Vizualizace
      4. Pohledy
      5. Pohledy
      6. Půdorys 1.NP
      7. Půdorys 2.NP
      8. Příčný řez
      9. Příčný řez
      10. Příčný řez
      11. Podélný řez
      12. Situace
      13. Situace

      Pohledy

      

    
    


Please wait …