1. Klára Pohlová

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Aulík
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Projekt Scholastika je novou vzdělávací platformou v oblasti výtvarného umění, užitého umění a designu. Činnost zahájila v lednu 2012, v první fázi formou dvousemestrální ateliérové výuky v sedmi oborech. Jejím střednědobým cílem je stát se regulérní soukromou vysokou školou - získat potřebnou akreditaci a začít konkurovat státním univerzitám v oboru výtvarného a užitého umění. Scholastika má ambici zkvalitnit vzdělávání v oborech, kterými se zabývá. Pro fungování Scholastiky je důležité působit v architektonicky hodnotné budově, jejíž využití přitahuje pozornost lidí zaujatých vizuální kulturou.(ze stránek Scholastiky, www.scholastika.cz).

       Navrhuji budovu Scholastiky, Školy současného umění, pod Paví vrch, na Radlickou ulici.

     2. Synopsis

      The Scholastika Project is a new educational platform in the area of fine arts, applied arts and design. It started its activities in January 2012 with a first phase in the form of two-semester studio courses in seven subjects. Its goal is to become a regular private university – to obtain the necessary accreditation and start to compete with the state universities in the area of fine arts and applied arts. It has an ambition to improve the quality of education in this area. In order to function well it is important for Scholastica to be situated in an architectonically valuable building that draws the attention of people captivated by visual culture.

      ( from the websites www.scholastika.cz)

      I design a building of Scholastica, College of Contemporary Arts, on Radlická street, by Paví Hill.

      
     1. Oponent

      Ing. Zbyněk Ransdorf

     2. pdf bakalářská práce

      1. bakalářská práce9 Klára Pohlová PDF 16 MB
      
      1. 01/09

      Obrazová dokumentace

      1. Situace širších vztahů
      2. Příčný řez
      3. Jižní pohled
      4. Vizualizace interiéru
      5. Manifest Scholastiky
      6. Schéma provozu
      7. Pohledy studie
      8. Vzualizace pohled z Radlické
      9. Vizualizace ze dvora

      Situace širších vztahů

      

    
    


Please wait …