1. Kristýna Pesrová
     Polyfunkční dům na Radlické
     The polyfunctional house in Radlická street

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Aulík
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Předmětem bakalářské práce je polyfunkční objekt umělecké školy Scholastika na Radlické ulici v Praze 5, Smíchově. Budova funkčně obsahuje provozy školy, studentských bytů, knihovny, veřejně přístupné kavárny a obchodního parteru. Dům svým hmotovým a výškovým uspořádáním reaguje na stávající zástavbu, fasády jsou pojaty zcela soudobě.

     2. Synopsis

      The topic of the bachelors project is polyfunctional building of art school Scholastika in Radlická street in Prague 5 Smíchov. The building functionally consists of school rooms, student flats, library, public cafe and comercional spaces in ground floor. The house reflects its neighbourhood in its main shape as long as vertical dimensions, facades are composed in temporary design.

      
     1. Oponent

      Ing.arch. Vladimír Vašut

     2. Pesrová Kristýna_Polyfunkční dům na Radlické

      1. pesrová kristýna_portfolio PDF 13 MB
      2. BP_pesrová kristýna_oponentní posudek PDF 55 KB
      
      1. 01/02

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …