1. Barbora Kolářová
     Polyfunkční dům - Křížová ulice, Děčín
     Multifunctional house - Křížová street, Děčín

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnout novostavbu v historickém centru Děčína na místě řady domů zbořených v 60.letech 20. století. Novostavba ctí dominantu kostela a svou výškou nebrání výhledu z glorietu na kostel. Vzniká zde i nové infocentrum a kavárna, čímž objekt oživuje oblast.

     2. Synopsis

      The subject of this bachelor's thesis was to design a new building in the historical centre of Děčín. On the site used to be a row of houses which were demolished in 1960's. The new house respects the dominance of the church and by its height allows a view from the gloriet. There will be also an infocentre and a café so the building brings life to this area.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Olga Kantová

     2. Soubory ke stažení

      1. Barbora Kolářová - portfolio PDF 19 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …