1. Bc. Vojtěch Hajný
     Milovice – hledání města
     Milovice – Searching for City

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace


      Železnice je vždy chápána jako jizva v městské struktuře. V souvislosti se zamýšleným prodloužením dráhy z Prahy přes Milovice do Liberce navrhuji železniční most nad městem. Základní myšlenkou je osvobození města od železnice v samém jeho jádru a vytvoření navazující městské struktury,která by propojovala dosud odtržené městské části.

     2. Synopsis

      The railway is always seen as a scar in the urban structure. In connection with the intended path extending from Prague to Liberec through Milovice, I propose railway bridge over the city. The basic idea is the city's liberation from the railroad in the very heart of the city, and creating a structure that would connect two separated districts.

      
     1. Oponent

      MgA. Ing. arch. Michal Fišer

     2. Soubory ke stažení

      1. Vojtěch Hajný - portfolio PDF 8 MB
      
      1. 01/15

      Obrazová dokumentace

      1. hlavní vizualizace
      2. analýza
      3. milovice - hledání města
      4. koncept
      5. situace
      6. funkční schema
      7. provozní schema
      8. řez,půdorysy
      9. půdorysy,pohled
      10. řadové domy
      11. nádraží
      12. peron
      13. rozhraní
      14. zahrada
      15. skici

      analýza

      

    
    


Please wait …