1. Bc. Ondřej Vojtíšek
     Milovice - Hledání města
     Milovice - Searching for City

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Město v zeleni.

      Konceptem návrhu je propis historické stopy krajinných a urbanistických hodnot v území. Návrh počítá s vyplněním územních rezerv ve městě převážně řadovou zástavbou a s navrácením původního významu krajiny propsané do specifického charakteru města.

     2. Synopsis

      The green city.

      The concept of this diploma thesis is a transcription of historical footprints and urban values in the area. The design is aimed at filling free land mainly with terraced houses. The second part of the thesis is a study about restoration original values of the landscape, projected into particular Milovice city character.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

     2. Soubory ke stažení

      1. Ondřej Vojtíšek - portfolio PDF 17 MB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …