1. Dana Vostřáková
     Vila s ateliérem pro architekta
     A villa with a studio for an architect

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15123 Ústav stavitelství I
     1. Anotace

      Objekt se nachází na území vilové čtvrti Baba v Praze. Je navržen tak, aby svých architektonickým výrazem maximálně korespondoval s původní funkcionalistickou zástavbou této lokality. Budova je řešena jako dvoupodlažní. Svým půdorysným i hmotovým uspořádáním připomíná tvar nepravidelného písmene T. Zajímavostí objektu je kromě jiného fakt, že obytná funkce byla situována do druhého podlaží, místo prvního, jak bývá zvykem a to proto, aby si rodina mohla v plné míře vychutnávat nádherný výhled na Hradčany z obývacího prostoru. Vysoký komfort je ještě umocněn přilehlou terasou s důmyslným osvětlením.

     2. Synopsis

      The building is to be located in the Baba villa quarter of Prague. It is designed to architectually match the existing functionalistic buildings of the area. The two-storey building is layed out to mimic the shape of the letter T. One of the interesting aspects of the building are the living quarters which are unusually situated on the second floor. The reason for this is for the family full apprciate the beautiful view of Hradčany from the living room. High comfort is raised even more by the adjacent terrace with sophisticated lighting.

      
     1. Oponent

      Ing. Miloš Vojíř

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio bakalářské práce PDF 10 MB
      2. portfolio studie bakalářské práce PDF 3 MB
      
      1. 01/17

      Obrazová dokumentace

      1. situace
      2. půdorys 1.NP
      3. půdorys 2.NP
      4. řez A-A
      5. řez B-B
      6. pohled 1
      7. pohled 2
      8. pohled 3
      9. pohled 4
      10. vizualizace - studie
      11. vizualizace - studie
      12. vizualizace exteriéru
      13. vizualizace exteriéru
      14. vizualizace haly s chodbou
      15. vizualizace kuchyně
      16. vizualizace haly
      17. vizualizace ateliéru

      situace

      

    
    


Please wait …