1. Eliška Oberhofnerová
     Přestavba Labské boudy v Krkonoších
     The conversion of Labská bouda in Krkonoše Mountains

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15123 Ústav stavitelství I
     1. Anotace

      Labská bouda se nachází v I. zóně Krkonošského národního parku. Je situována na Labské louce, nedaleko Pramene Labe a Labského vodopádu. Jedná se o objekt veřejného stravování a ubytování. Je místem, kde se kříží řada letních i zimních turistických tras a je často vyhledávaným cílem odpočinku turistů. Přestavba vychází z požadavků majitele a snaží se maximálně respektovat zachované konstrukce, dispozice, provozy a okolní přírodu. Navrhované úpravy by měly snížit náklady na provoz hotelu, zajistit větší odolnost proti extrémním podmínkám a zvýšit komfort nabízených služeb. 

     2. Synopsis

      Labská bouda Hotel is located in the 1st zone of National Park Krkonoše Mountains. It is situated on the Elbe meadow, near the Elbe spring and Elbe waterfall. It is an object of public catering and accommodation. As a crossing of a number of summer and winter hiking trails, it became a popular destination for tourists relaxation. The reconstruction is based on the requirements of the owner and tries to respect the maximum of preserved structures, layouts, facilities and surrounding countryside. The proposed adaptations should reduce the cost of hotel operation, ensuring greater resistance to extreme weather conditions and increase the comfort of services offered.

      
     1. Oponent

      Ing. Miloš Vojíř

      
      1. 01/04

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …