1. Bc. Marta Mezerová
          Veřejné prostory Palmovka
          Public spaces Palmovka

          Jazyk práce
          český
          Typ projektu
          Diplomová práce
          Semestr
          Letní
          Akademický rok
          2012/13
          Studijní program
          N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
          Ústav
          15121 Ústav prostorového plánování
          Ateliér
          Ateliér Maier
          1. Anotace

            Diplomní práce se zabývá systémem veřejných prostor na Palmovce. Řeší jeho budoucí funkční a hmotové doplnění a navrhuje vhodné úpravy stávajících prostor. Práce jasně identifikuje hlavní a vedlejší prostory, popisuje jejich využití a uživatele a blíže navrhuje řešení vybraného prostoru.

          2. Synopsis

            Diploma thesis is focus on system of public spaces of Palmovka. The thesis solve functional and spatial future plan and design suitable changes in nowadays spaces. The thesis distinguish major and secondary spaces and describe users and design of spaces. In selected space is made a particular plan.

           
          1. Oponent

            Ing. arch. Jakub Masák

          2. Soubory ke stažení

            1. mezerovaMarta_portfolio PDF 5 MB
           
            1. 01/03

            Obrazová dokumentace

           

       
       


Please wait …