1. Bc. Marta Mezerová
     Veřejné prostory Palmovka
     Public spaces Palmovka

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15121 Ústav prostorového plánování
     Ateliér
     Ateliér Maier
     1. Anotace

      Diplomní práce se zabývá systémem veřejných prostor na Palmovce. Řeší jeho budoucí funkční a hmotové doplnění a navrhuje vhodné úpravy stávajících prostor. Práce jasně identifikuje hlavní a vedlejší prostory, popisuje jejich využití a uživatele a blíže navrhuje řešení vybraného prostoru.

     2. Synopsis

      Diploma thesis is focus on system of public spaces of Palmovka. The thesis solve functional and spatial future plan and design suitable changes in nowadays spaces. The thesis distinguish major and secondary spaces and describe users and design of spaces. In selected space is made a particular plan.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Jakub Masák

     2. Soubory ke stažení

      1. mezerovaMarta_portfolio PDF 5 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …