1. Kristýna Zámostná
     Galerie současného umění, Praha 5 - Smíchov
     Gallery of contemporary art

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Stempel & Beneš
     Předmět
     ATBPD Ateliér - Bakalářská práce
     1. Anotace

      Stavba galerie přispívá svou funkcí ke kulturnímu rozvoji Prahy 5. Objekt je umístěn na rozhraní dvou charakterově rozdílných prostorů – náměstí a parku a přímo navazuje na pseudoblok činžovních domů. 

      Koncept galerie vychází z kontrastu dvou veřejných míst, ze vztahů k linii veřejných staveb na náměstí a zároveň k jejímu obsahu. Kontrast se promítá do hmoty vzniklé oddělením horizontálního pohybu ve výstavních sálech a vertikální komunikace abstrahované do úzkého proskleného kvádru, který tvoří hlavní průčelí orientované do náměstí a zároveň ukazatel cesty na pěší zóně.

     2. Synopsis

      The gallery building contributes to the cultural development of Prague 5.The object is placed on the border of two different public spaces. It follows the row of front facades of Smíchov market hall and the National house and so completes the currently unfinished square. 

      The concept is based on the contrast between two places. The volume of new buidling is divided into two parts. Simple and raw plastered cube finishes block of houses and is especially intended for the exhibition space and service. All the vertical movement is abstracted into a glassed part, a front facade working for the square and making clear sign, of which direction to go. 

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Jan Tesař

     2. Soubory ke stažení

      1. zamostnakristyna_portfolio PDF 18 MB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …