1. Tomáš Hanák
     Galerie současného umění - Praha 5 Smíchov
     Gallery of conteporary art Prague 5

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Stempel & Beneš
     Předmět
     ATBPD Ateliér - Bakalářská práce
     1. Anotace

      Účelem projektu je zrození prostředníka, zdělovatele či reprezentanta současného umělce. Svým střídmým až puritánským výrazem poskytuje možnost vyniknout jakémukoliv druhu umění. Nesmí omezovat, ale spíše spolupracovat s vystavovatelem. Bude se snažit získat si jméno svou otevřeností a krásou ve své čisté podstatě. Vznikne jako partner současných trendům ve vystavování.

     2. Synopsis

      The project aims at the birth of a mediator, a spokesman or a representative of contemporary artists. Puritan expression provides the ability to stand any kind of contemporary art. The design should not restrict, but rather work with the exhibitor. It will try to get the name of its openness and beauty in its pure essence. The gallery become a partner of the current trends in exposure.

      
     1. Oponent

      Ing.Arch. Michal Bartošek

     2. Soubory ke stažení

      
      1. 01/02

      Obrazová dokumentace

      1. Galerie současného umění Praha 5
      2. Galerie současného umění Praha 5

      Galerie současného umění Praha 5

      

    
    


Please wait …