1. Bc. Alice Fišerová
     Sladění ÚP s přírodními systémy a zástavbou města Vrchlabí

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15121 Ústav prostorového plánování
     Ateliér
     Landscape & Architecture
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem projektu je zaintegrovat zástavbu do krajiny. Zharmonizovat krajinu s městem.Navrhnout strategické řešení pro bariéry mezi krajinu a místními obyvateli. Zaintegrovat řeku do zástavby a struktury města. Rozvinout strategii jak zharmonizovat vztah mezi krajinou a obyvateli, mezi městem a krajinou.

     2. Synopsis

      The purpose of the project I is to integratesocial structure in to landscape.Harmonizethe relationship between landscape and city.To propose strategic solutions to overcome disruptive barriers between the landscape and community residents. Integrate the river into the social and ecological framework of the City.Develop strategies to harmonizethe relationship between landscape and inhabitants, between city and landscape.

      
     1. Oponent

      Michal Kuřík

     2. Soubory ke stažení

      1. Alice Fišerová - portfolio PDF 14 MB
      
      1. 01/20

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …