1. Veronika Kommová
     Prachatice - cesta k městu
     Prachatice – The Way to the City

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Kolařík
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Práce se zabývá městem Prachatice a v širším kontextu se snaží stanovit pravidla pro jeho další rozvoj s ohledem na zachování jeho jedinečné polohy v krajině. Dále podrobněji zpracovává oblast Dolního předměstí jakožto zástavby těsně sousedící s městskou památkovou rezervací a do značné míry ovlivňující vnímání města jako celku. Konkrétněji řeší přístupové komunikace k městu (cesty k městu) a veřejné prostory Dolního předměstí (Malé náměstí). Součástí práce je regulační plán Dolního předměstí a jeho ilustrace v podobě návrhu nové zástavby.

     2. Synopsis

      The topic of this diploma thesis is focused on the city of Prachatice and tries to find the rules for its future development according to its specific location in the landscape. The work further concentrates on the suburban district of Dolní předměstí bordering the city's historic core. In detail, the work deals with the main streets (ways to the city) and public spaces of Dolní předměstí. The regulation of Dolní předměstí and an illustrated example of the new development are also part of this work.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Pavla Melková

     2. Portfolio

      1. portfolio PDF 8 MB
      
      1. 01/28

      Obrazová dokumentace

      1. topografie města
      2. hranice města
      3. hranice města - zákres
      4. územní rezervy města
      5. charakter městské zástavby
      6. charakter zástavby v krajině
      7. cesty k městu
      8. regulační plán
      9. navrhovaná zástavba a veřejné prostory
      10. malé náměstí
      11. řez tržištěm
      12. řez malým náměstím
      13. galerijní plácek
      14. řez galerijním pláckem
      15. krumlovská pasáž
      16. zahradní ulice
      17. řez zahradní a krumlovskou ulicí
      18. nádražní třída
      19. řez nádražní třídou
      20. pivovarská ulice
      21. řez pivovarskou ulicí
      22. řez pivovarskou a svatopetrskou ulicí
      23. vodňanská ulice
      24. žižkova ulice
      25. řez vodňanskou a žižkovou ulicí
      26. řez žižkovou ulicí
      27. svatopetrská ulice
      28. řez svatopetrskou ulicí

      topografie města

      

    
    


Please wait …