1. Bc. Zuzana Hartlová
     Vize vývoje hradecko-pardubické aglomerace
     The vision for an agglomeration of Hradec Králové and Pardubice

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Kohout – Tichý
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce se zabývá dosud nedoceněným potenciálem hradecko-pardubické aglomerace. Jejím cílem je vyslovit myšlenku, jakým směrem by se měla aglomerace ubírat, co je pro ni důležité a co zásadní. Výsledkem není striktní plán, ale vize. Vize, jež odkrývá sílu a příslib jednotlivým míst. Vize, jež pracuje s latentními možnostmi lokality, jež se snaží podpořit současné hodnoty i vytvořit hodnoty budoucí. Vize iniciační.

     2. Synopsis

      The diploma project is focused on a promising area of an agglomeration of Hradec Králové and Pardubice. It intends to support the existing values of the place and also create the new ones. The result of the work is a initiative vision emphasizing the strong potential of the place.

      
      1. 01/11

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …