1. Bc. Tereza Klímová
     Dostavba polyfunkčního bloku v České Lípě
     Completion of multifunctional block in Ceska Lipa

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     1. Anotace

      Návrh řeší zástavbu proluky v historickém jádru České Lípy a rekonstrukci stávajících objektů na pozemku. Do proluky jsou umístěny tři obytné domky s živým parterem a jeden objekt administrativní. Stávající rohový dům, který je dnes kulturní památkou, je rekonstruován dle dokumentace z počátku 20. století a je v něm obnoven provoz hostince. Do patra je umístěno chráněné bydlení. Druhý částečně dochovaný objekt je doplněn do dřívějšího objemu a je do něj umístěn provoz rodinného hotelu.

     2. Synopsis

      The project propose the development of vacant lot and reconstruction of the erstwhile tavern in the historical centre of Ceska Lipa. Three residential building  and one office house are designed on the blank space. The tavern is recovered in the estate of the beginning 20th century, sheltered housing is on the first floor. The fragment of the second building on the lot is completed by the family hotel

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Olga Kantová

     2. Soubory ke stažení

      1. Tereza KLIMOVA - DP Portfolio PDF 8 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. Jeřábkovo náměstí
      2. Nadhled z atiky protějšího domu
      3. nadhled z věže kostela
      4. ulice Prokopa Holého
      5. ulice Sokolská
      6. ulice Tržní

      Jeřábkovo náměstí

      

    
    


Please wait …