1. Bc. Pavlína Sasínková
     Prostor mezi Strahovským tunelem a tunelem Mrázovka
     Space between tunnel Strahov and tunnel Mrázovka

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Klokočka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      V hustě zastavěné čtvrti pražského Smíchova nalezneme prostor, který svým charakterem připomíná spíše měsíční krajinu, jehož středem prochází mimoúrovňová silniční stavba, která propojuje Strahovský tunel a tunel Mrázovka, od níž si okolní stavby drží uctivý odstup.

      Mým návrhem se snažím tuto barieru v území co nejvíce potlačit, městem obrůst zmíněný most a doplnit městskou strukturu až tam kam je to možné, současně využít i zdánlivě méně využitelných prostor pod silničním mostem.

      Návrh zahrnuje tři budovy každou s jinou funkcí (multikulturní centrum, sportovní centrum a národní filmový archiv) k nimž patří i podzemní parkoviště a jež jsou propojeny ve výšce 5 nadzemního podlaží pěším mostem. 

     2. Synopsis

      In densily bulit-up area of Prague’s Smíchov, we found a space which resemble more the moonscpae than the centreal area of Prague, by his centre passes a interchange crossroad, joining the Strahov tunnel and tunnel Mrázovka, from which the surrounding buldings keep courteous distance.

      By my proposition I try to moderate the perception of this barrier and enclose the brige by the build up city area, and complete the city structure on maximum, also use the space under the brige whitch seems right now useless.

      The designe is composed from 3 buildings (multicultural center, sport center and national film archiv) which contains also underground parking and pedestrian bridge.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Tomáš Prouza

     2. Soubory ke stažení

      1. Pavlína Sasínková - portfolio PDF 14 MB
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …