1. Bc. Jan Voltr
     Praha 14 - Hutě
     Praha 14 - Hutě

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Klokočka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce řeší část území Prahy 14, které je vymezené železniční tratí Praha - Lysá nad Labem a Vysočanskou radiálou. Tyto hranice jsou málo propustné, uzavírají autonomní lokalitu. Stávající struktury zástavby z různých dob vytvářejí nesourodý a roztříštěný celek vzniklý bez konceptu. Předmětem práce je urbanistický návrh, který propojí tyto rozdílné fragmenty a vytvoří silné centrum. Tři lokality v území jsou řešeny detailněji a prezentují zamýšlený charakter veřejných prostranství a architekturu některých objektů.

     2. Synopsis

      This thesis solves part of the territory of Prague 14, which is defined by the railway Prague - Lysa nad Labem and highway “radial road Vysocanska”. These borders are hardly permeable, thus between these borders exists an autonomous locality. Existing structures of buildings originated from different periods of history compose the inconsistent and fragmented area without any concept. The topic of thesis is urban design that connects these different structures of buildings and creates a dominant center. Three localities of this area are presented in details and show character of public space and architecture of particular buildings.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Karel Mrázek

     2. Soubory ke stažení

      1. Jan Voltr - portfolio PDF 12 MB
      
      1. 01/35

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …