1. Kateřina Šírková
     CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
     SHELTERED HOUSING FOR PERSONS WITH MENTAL DISABILITIES

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     1. Anotace

         Jedná se o typ bydlení, které umožňuje lidem s mentálním postižením zapojit se více do běžné společnosti. Objekt se nachází v Obci Jestřebí u České Lípy. Je, vzhledem ke svému účelu, navržen, tak aby se snadno začlenil ke stávající zástavbě.  Dům má jednoduchý tvar protáhlého obdélníka, delší osou orientovanou směrem převažující zástavby. Je rozdělený na tři části - tři řadové dvoupodlažní domy určené pro skupinové bydlení. Pro možnost přijmout fyzicky postiženého klienta je přízemí domu s jednou ložnicí řešeno jako bezbariérové. V každé části lze ubytovat 5 klientů, s možností stálé péče ošetřovatelky, která může v objektu také bydlet.

         Na pozemku je budova chráněné dílny na výrobu sýrů.

     2. Synopsis

         This is the type of housing which allows mental disabled people to participate more in the common society.The building is located in the village Jestřebí near Česká Lípa.It is designed, due to its purpose,to be easily incorporated into the existing development.The building has a simple shape of an elongated rectangle with the long axis oriented toward the prevailing building. It is divided into three parts - three two-floor terraced houses determined for group living. There are barrier-free ground floors dedicated for housing of physically handicapped clients. Every part of the terraced house can accommodate five clients with the possibility of permanent  caring of a nurse who can live there too.

         There is  a protected workshop for the production of cheese on the property.

      
     1. Oponent

      Ing.Vratislav Jílek

     2. Soubory ke stažení

      1. Chráněné bydlení ZIP 20 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …