1. Petr Šandl
     Dílna národů
     Workshop of nations

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     1. Anotace

      Dílna národů bude kulturním a vzdělávacím centrem oblasti „Leipziger

      Osten“, Primární cílem centra není formální vzdělávání, spíše

      neformální setkávání lidí různých kultur, vyznání a původů a

      společné trávení volného času. Nová budova má napomáhat integrovat

      cizojazyčné do německého prostředí a učit vzájemné komunikaci

      a toleranci jak nově příchozí, tak původní německé obyvatele.

     2. Synopsis

      The Workshop of nations project is going to be a cultural and educational

      centre of the ,,Leipziger Osten’’ region in Germany. The

      first objective of the centre is not a formal education. It should be

      more the place for informal meetings of diverse people who have

      origin in different cultures and who are of different confessions.

      The new building could help to integrate a foreign-language people

      into the German world. The most important is the idea of a mutual

      communication between both new-come ones and original German

      inhabitants.

      
     1. Oponent

      Ing. Vratislav Jílek

     2. Soubory ke stažení

      1. bp sandlpetr_portfolio PDF 9 MB
      
     1. Obrazová dokumentace

      1. pohled z parku

      pohled z parku

      

    
    


Please wait …