1. Bc. Jan Tomandl
     Dílna národů
     Workshop of Nations

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      V bezprostřední blízkosti centra je „Leipziger Osten“ charakteristický vysokou mírou nezaměstnanosti, sociální segregací a nadprůměrným množstvím neobydlených objektů a nevyužitých pozemků. V posledních deseti letech zde došlo ke koncentraci obyvatel nejrůznějších národností a náboženských vyznání. Programy revitalizace této oblasti jako velkoplošné demolice, založení centrálního městského parku, podpora malých podnikatelů a dotace na rekonstrukce historických fasád a střech ukazují první výsledky. Nedaleko centra vzniká multikulturní čtvrť s početnými kulturními, sociálními a sportovními projekty ale i každodenním životem a veřejným městským prostorem. Prezence této oblasti je na vahách mezi tolerancí, integrací, rasismem a vytvářením nového ghetta.

      Dílna národů by se měla stát důležitým centrem oblasti „Leipziger Osten“. Význam tohoto kulturního a vzdělávacího centra by měl přesahovat její hranice. Měla by se zde etablovat kulturní scéna celoměstského dopadu. Poradenské služby a prostory pro komunikaci a vzdělávání budou doplněny nabídkami gastronomie a volného času. Tento dům musí ve svém výrazu znázornit svojí otevřenost a pojmy tolerance a integrace. Bude se rozvíjet z okolního městského prostoru a stane se jeho součástí.

      Národnosti -  Turci, arabské země, Kurdové, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci, Poláci

      Náplň - víceúčelový sál, poradenské a vzdělávací služby (jazykové kurzy, domácí úkoly, doučování atd.), nadace a spolky (klub důchodců apod.), restaurace (arabská, asijská, ruská), centrum čínské medicíny nebo podobně.

     2. Synopsis

      There is "Leipziger Osten" district not far from the city center typical for its high unemployment and social segregation and quantity of unused buildings and land. People of different nationalities and religions concentrated here during the last decade. Several projects of revitalization have been slowly improving this area. Close to the centre a new multicultural part of the city has been developing with many cultural, social and sport events, as well as everyday life and public urban space are being formed there. Workshop of Nations should become an important center of "Leipziger Osten" district and its value should go beyond its frontier. It should become the important cultural scene for the whole city. The center will offer advisory, educational and communication services, complemented by gastronomy and leisure. The new building will express an idea of openness, tolerance and integration. It will be developed from the surrounding urban space and become part of it.

      Nationality - the Turks, the Arab countries, Kurds, Russians, Ukrainians, Vietnamese, Poles

      Services - multipurpose room, consulting and educational services (language courses, homework, tutoring, etc.), seat of foundations and associations (club for elderly people, etc.), restaurants (Arab, Asian, Russian), a center of Chinese medicine etc.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Soubory ke stažení

      1. Jan Tomandl - portfolio PDF 19 MB
      
      1. 01/04

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …