1. Bc. Julie Dürrová
     Konverze pivovaru v Josefově u Jaroměře
     Conversion of the brewery in Josefov by Jaroměř

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Projekt sociálního podniku řeší zásadní problémy lokality Josefova u Jaroměře, kde žije sociálně slabá komunita s velkým podílem romského obyvatelstva. Navrhovaný Spiral House v bývalém pivovaru a později sýrárně je komplexní zařízení snižující vysokou nezaměstnanost v oblasti. Vytváří vhodná pracovní místa s velkou variabilitou pracovního programu, obsahuje centrum sociálního poradenství, podnikatelsky motivační prostředí, poskytuje dodatečný přístup ke vzdělání a podporuje dialog nejen ve společnosti místní, ale hlavně s širokou veřejností.

     2. Synopsis

      The project proposes a Social enterprise that solves fundamental problems at the site of Josefov by Jaroměř, where socially weak community with a large proportion of the Roma population lives. The proposed Spiral House in a former brewery and later cheese factory is a comprehensive facility to reduce high unemployment. It creates suitable jobs with great variability of the work program, includes social counseling center, a business motivational environment, provides additional access to education and promote dialogue in society, not only local, but mainly with the general public.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Soubory ke stažení

      1. Julie Dürrová - portfolio PDF 17 MB
      
      1. 01/16

      Obrazová dokumentace

      1. vizualizace pohled na novostavbu
      2. koncept návrhu
      3. nahrazované konstrukce
      4. situace
      5. nadhledová perspektiva
      6. vizualizace pohledu do periskopu, 1.PP - návštěvnické centrum
      7. 1.NP - třídírna, tiskárna, sociální služby, kavárna, řemeslná dílna
      8. 2.NP - balírna, tiskárna, inkubátor, administrativa, nízkoprahové centrum pro mládež
      9. 3.NP - vzdělávací centrum, nízkoprahové centrum pro mládež
      10. vizualizace pobytové části dvora
      11. řezy
      12. řezy
      13. vizualizace interieru vstupu
      14. pohledy
      15. pohledy
      16. vizualizace z interiéru kavárny

      vizualizace pohled na novostavbu

      

    
    


Please wait …