1. Bc. Marie Kašíková
     Centrum Tance, Praha
     Dance Center, Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Objekt je umístěn v Holešovicích při břehu Vltavy. Projekt tanečního centra by měl nabídnout prostor pro kvalitní prezentaci současného tance i jeho výuku, poskytnout zázemí pro tanečníky, choreografy a návštěvníky centra. Předmětem projektu je také urbanistické řešení blízkého okolí.

     2. Synopsis

      Object is placed on the riverbank in Holesovice. The project of dance center should offer space for quality presentation of conterporary dance and dance classes.  The house should provide background for dancers, choreographers and visitors of dance center. Subject matter of the project is also urban solution for the surroundings.

      
     1. Oponent

      ing.arch. Jan Mužík

     2. Soubory ke stažení

      1. DP_kasikovamarie_portfolio PDF 9 MB
      
      1. 01/12

      Obrazová dokumentace

      1. Pohled z Bubenského nábřeží
      2. Hlavní vstup z Jateční ulice
      3. Hlavní vstup
      4. Bubenské nábřeží
      5. noční pohled
      6. interier - foyer 1NP
      7. interier - foyer 2NP
      8. interier - kavárna
      9. interier - taneční sál
      10. řez C-C
      11. pohled J S

      Pohled z Bubenského nábřeží

      

    
    


Please wait …