1. Bc. Lucie Eisová
     Taneční centrum
     Dance centre

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Koucký
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem projektu je návrh tanečního centra, veřejné kulturně-sportovní budovy, chybějícího a žádaného prvku v síti existujících sportovišť a fitness center. Taneční centrum by mělo být platformou pro pořádání tanečních představení, soutěží, festivalů, workshopů, pro setkávání tanečníků různého stupně profesionality, pro konfrontaci a propojení tanečníků a tance s veřejností. Ambicí je také podpora veřejného života obyvatel Malé strany, kam je budova navrhovaná. Cílem je atraktivní dotvoření jedné z rezerv v historickém centru Prahy.

     2. Synopsis

      The topic of the project is to design a dance centre, a public cultural and sports building, a missing and a required element in the existing system of sports and fitness centres. The dance centre should be a platform for organizing dance performances, competitions, festivals and workshops, a meeting point for amateurs and professional dancers, a place for confronting and connecting dancers or dance with the public. The ambition is to also support the public life of the residents of Mala Strana where the project is situated. The project aim is to complete in an atractive way one of Prague´s historical centre reserves.

      
     1. Oponent

      doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran

     2. Soubory ke stažení

      1. eisovalucie_portfolio PDF 17 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. Pohled při příchodu z Mánesova mostu
      2. Pohled při příchodu z Malostranského náměstí
      3. Pohled ze zahrady
      4. Pohled od vstupu do Valdštejnské zahrady

      Pohled při příchodu z Mánesova mostu

      

    
    


Please wait …