1. Bc. Adéla Přibylová
     Revitalizace Smíchova

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Plicka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce stanovila regulativy a strategii pro revitalizaci Smíchova. Následovala aplikace regulativů na vymezené území v podobě urbanistické studie, vytyčení dvou důležitých bodů v území a jejich následné detailnější řešení.

     2. Synopsis

      This diploma project set regulation and strategy for revitalization of Smíchov. Followed by an application of regulatives for defined area as an urban design study, laying out two important points and their detailed solution. 

      
     1. Oponent

      MgA. Ing. arch. Michal Fišer

     2. Soubory ke stažení

      
      1. 01/09

      Obrazová dokumentace

      1. zoom 1_Smíchovské nádraží
      2. zoom 1_Smíchovské nádraží
      3. zoom 2_předmostí Dvoreckého mostu
      4. prostorová a funkční regulace
      5. urbanistický návrh
      6. zoom 2_Dvorecký most
      7. zoom1_Smíchovské nádraží

      zoom 1_Smíchovské nádraží

      

    
    


Please wait …