1. Bc. Michaela Ulrychová
     Polyfunkční komplex Bubenské nábřeží, Praha 7, Holešovice
     Multifunctional complex Bubenské nábřeží, Praha 7, Holešovice

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce se zabývá řešením Bubenského nábřeží a přilehlého prostoru. V takto vymezeném prostoru je navržena radnice Prahy 7 s kulturním centrem a dva bytové domy. Detailně řeší veřejné prostory – nábřeží, náměstí, parky a vnitrobloky. Snahou návrhu je vytvoření harmonického městského prostředí s kvalitním bydlením a službami.

     2. Synopsis

      The diploma thesis deals with the solution of Bubenecske nabrezi and the adjacent area. There are projected the town hall of Prague 7 with cultural centre and two apartment buildings. In the thesis are also public places (waterfront, square, parks and inner blocks) solving in detail. The effort of the thesis is to create an harmonious city environment with very good housing and services.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Daneš Dvořák

     2. Soubory ke stažení

      1. Portfolio PDF 15 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. Bubenské nábřeží
      2. Park pod Bubenským nábřežím
      3. Lineární park Jateční
      4. Urbanistická vizualizace
      5. Náměstí
      6. Náměstí

      Bubenské nábřeží

      

    
    


Please wait …