1. Marcel Mikulec
     Tržnice - Miletička
     Marketplace - Miletička

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce představuje urbanistické a architektonické řešení území dnešního tržiště na Miletičové ulici v Bratislavě. Diplomový projekt je koncipován v souladu s charakterem funkčního využití místa, které je součástí širšího centra města Bratislavy. Jeho součástí jsou také objekty doplňující občanskou vybavenost navrhovaného komplexu. Projekt celkově zahrnuje následující objekty: náměstí s parkem, kulturní zařízení s vybavením, tržnici, podzemní parkoviště, multifunkční i variabilní prostory pro obchody, kanceláře, ateliéry a ostatní občanskou vybavenost. Cílem závěreční práce je vytvoření návrhu „živého komplexu“ atraktivního ve dne i v noci.

     2. Synopsis

      This thesis introduces an urban and architectural design of today´s marketplace at Miletičova street in Bratislava. The diploma project is conceived in accordance with the character place´s of the functional use. Describing place is a part of the broader centre of Bratislava city. The project also includes the additional objects amenities of the proposed complex. Globally the project includes these following objects: square with park, cultural centre with facilities, marketplace, underground parking, multifunctional and flexible shopping place, offices, ateliers and others amenities. The aim of this thesis is created a proposal of the “live complex” attractive during the day and night.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Daneš Dvořák

     2. Soubory ke stažení

      1. Marcel Mikulec - portfolio PDF 20 MB
      
     1. Obrazová dokumentace

      1. TRŽNICE - MILETIČOVA - návrh

      TRŽNICE - MILETIČOVA - návrh

      

    
    


Please wait …